Skolebørns­undersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children - a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 42 lande. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundheds­adfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grund­forskning og som grundlag for sundheds­fremme blandt børn og unge.

Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 og 2018.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af universitetsforskere under ledelse af Den Danske HBSC-styregruppe.

Værtsinstitution for dataindsamlingen i 2018-undersøgelsen var Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Læs mere om Skolebørnsundersøgelsen her.

Rapporten fra spørgeskemaundersøgelsen 2018 kan hentes her:

Hent HBSC rapport 2018
Andre rapporter fra HBSC kan hentes her.

Dataindsamlingen i 2018

Som noget særligt for Skolebørnsundersøgelsen i 2018 fik skolerne også mulighed for at deltage i en supplerende undersøgelse af elevernes fysiske aktivitet, hvor data blev indsamlet med bevægelsesmålere.

Se detaljeret information om 2018-dataindsamlingen her:

Spørgeskemaundersøgelsen 2018 Måling af fysisk aktivitet 2018