Skolebørns­undersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children - a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 42 lande. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.

Information til skolerne om deltagelse i 2018-undersøgelsen:

Som noget særligt for Skolebørnsundersøgelsen i 2018 får skolerne også mulighed for at deltage i en supplerende undersøgelse af elevernes fysiske aktivitet, hvor data indsamles med bevægelsesmålere.

Se detaljeret information om at deltage i dataindsamlingen her:

Spørgeskemaundersøgelsen 2018 Måling af fysisk aktivitet 2018

 

Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af universitetsforskere under ledelse af Den Danske HBSC-styregruppe.

Værtsinstitution for dataindsamlingen i 2018-undersøgelsen er Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Den internationalt udnævnte projektleder er lektor Mette Rasmussen og vice-projektleder er professor Pernille Due.

Læs mere om Skolebørnsundersøgelsen her.