Rapporter fra
Skolebørnsundersøgelsen
kan downloades her:

Hent rapporter her


Download rapporter
Fakta fra skolebørnsundersøgelsen 2010
Publikationer fra skolebørnsundersøgelsen
Forskningsprogrammet for
Børn og Unges Sundhed
Statens Institut for
Folkesundhed, SDU
HBSC's internationale web site
WHO Child and Adolescent Health (WHO-HBSC)


Skolebørnsundersøgelsen 2010
er støttet af
 
Til Nordea-fonden

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - a WHO international study, som nu omfatter 40 lande.
Undersøgelsen leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.
I Danmark gennemføres undersøgelsen af Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (fra 2010). Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 og 2014. Projektleder er Mette Rasmussen.
International HBSC web site
 © HBSC 2003 All rights reserved
Illustrations: Berardo Gonzalez  |  Design: MTD