Skolebørns­undersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt, Health Behaviour in School-aged Children - a WHO Collaborative Cross-National Survey, som nu omfatter 42 lande. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer og leverer data om 11-15-åriges sundhedsadfærd og selvrapporterede helbred. Data anvendes til grundforskning og som grundlag for sundhedsfremme blandt børn og unge.

Dataindsamlingen for 2018 er nu afsluttet

Data er ved at blive bearbejdet og den endelige, landsdækkende rapport vil blive udgivet til april 2019. Som noget særligt for Skolebørnsundersøgelsen i 2018 fik skolerne også mulighed for at deltage i en supplerende undersøgelse af elevernes fysiske aktivitet, hvor data blev indsamlet med bevægelsesmålere.

Se detaljeret information om 2018-dataindsamlingen her:

Spørgeskemaundersøgelsen 2018 Måling af fysisk aktivitet 2018

 

Data indsamles hvert fjerde år, hidtil 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 og 2018.

I Danmark gennemføres undersøgelsen af universitetsforskere under ledelse af Den Danske HBSC-styregruppe.

Værtsinstitution for dataindsamlingen i 2018-undersøgelsen er Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Den internationalt udnævnte projektleder er lektor Mette Rasmussen og vice-projektleder er professor Pernille Due.

Læs mere om Skolebørnsundersøgelsen her.